22 april 2016

2016:01 Död

57, skriver någon, är ingen ålder. Prince Rogers Nelson dog tidigare under det här dygnet och i skrivande stund känner vi inte dödsorsaken. Prince Rogers Nelson blev 57 år gammal. Samma ålder som min far (1931 - 1988)  hade när han föll ihop på Luthagens Livs i Uppsala en söndag för 27 och ett halvt år sedan. Ett massivt slaganfall drabbade honom. Han låg okontaktbar ett par dygn på en avdelning på Uppsala Akademiska Sjukhus innan han dog. Vi, dvs jag, mina bröder och vår mor, (1937-2004) vakade under tiden.
Min far var utbildad lärare men han arbetade inte så mycket på läroverk som på det studieförbund - Medborgarskolan - som var hans arbetsplats. Förutom sitt arbete hade han kyrkokören i Ärentuna som var den ort där vi - dvs jag och mina bröder - växte upp. Kyrkokören eller kyrkokörerna turnérade i det som var Östeuropa, Västtyskland, Holland och Storbritannien. Med sina körer och de lokala instrumentalisterna satte han upp Henry Purcells "Dido och Aeneas"i Uppland 1980. Några år senare avsade han sig uppdraget som körledare och flyttade in till stan. Och så en dag fanns han inte längre. Jag önskade att jag hade känt honom bättre när det hände.
För jag tror att det är betydelsefullt att känna båda föräldrarna om man växer upp med dem. För att kanske också kunna känna sig själv bättre.