12 juni 2008

11. Bill Emmott på the Bookworm och klarlägganden

Bill Emmott var chefredaktör för The Economist under en tid och arbetade på tidningen under sammanlagt 26 år. Under onsdagkvällen pratade han om sin senaste bok, Rivals, och svarade på frågor på the Bookworm - baren/restaurangen/biblioteket/bokhandeln som jag regelbundet vistas i.
Rivals, handlar om den allt viktigare roll som Kina, Japan och Indien får i världen. Om the Economist berättade han artiklarna, som aldrig är undertecknade, väldigt sällan eller aldrig innehåller citat eftersom man anser att framställningen blir klarare utan dem. Paradoxalt nog utgör fyra citat utgångspunkten för Rivals. Det första som är från en japansk bok om te från 1903 lyder: "Asien är ett". Författaren till den boken avsåg att Asien var ett rike i spirituellt hänseende och enat i oppositionen mot den västliga kolonialismen. Emmott menar att Asien nu i allt högre grad åter håller på att bli ett. En man i publiken frågade om han trodde att Asien någonsin skulle få en gemensam valuta. Det gjorde Emmot inte.
Ett av de andra citaten, från en indisk politiker som Emmott talat med, gick ut på att både Indien och Kina tror att framtiden är deras men båda länderna kan inte ha rätt. Därför är de rivaler.
Emmot berättade att Japan under en tid av 1900-talet var världens största förorenare med regelbundna miljökatastrofer och förgiftningar av människor som följd. De senaste 20 åren har landet emellertid blivit allt bättre på ren teknik. Det kan ju verka hoppingivande när man ser hur naturen i Kina behandlas. Han sade också att likheterna mellan Japan och Kina är större än de kan verka för en utomstående. Att Japan med demokrati i princip har varit styrt av ett parti under 90 år med några månaders uppehåll för ett annat.

Det här inlägget blev rumphugget eftersom jag också har mitt riktiga jobb att ta hänsyn till.

Två klarlägganden:

1. Jag kommer att vara i Sverige/Europa från 27/6 till 23/8.

2. Jag kan inte åka till Nordkorea just nu eftersom mitt visum inte tillåter flerfaldiga inresor till Kina.

Inga kommentarer: