31 oktober 2005

It's a zin. Förtydligande.

Två kroatiska vetenskapsmän, Ivan Pejic och Edi Maletic, upptäckte för några år sedan att primitivo och zinfandel är samma druva som crljenak kastelanski. Vad menas då med samma? Jo, varietaler (druvsorter) som när man analyserar något som kallas för mikrosatelliter och utgörs av korta repetitiva DNA-sekvenser, uppvisar identiska mönster. Människor har också mikrosatelliter. Vi får hälften av mamma hälften av pappa. Kommersiellt vin förökas däremot asexuellt det vill säga med sticklingar som ympas på rotstockar. Därför överförs mikrosatelliterna i stort sett oförändrade neråt i generationerna. Mutationer - oftast slumpmässiga* genetiska förändringar - ger dock upphov till skillnader som resulterar i olika sorter eller kloner inom sorter. Vissa sorter - exempelvis pinot noir - är i sig väldigt mutationsbenägna.

Det förekommer berättelser om att druvor från de zinfandel och primitivo som vinifierats var för sig på samma sätt ger upphov till distinkt oliksmakande viner. Det kanske finns betydelsefulla mutationer i andra loci (platser på kromosomerna) som man inte ser när man gör mikrosatellitanalys, spekulerar jag.

I USA är det sedan januari 1999 tillåtet för italienska vinodlare att etikettera primitivo som zinfandel. Vinodlarna i Kalifornien är upprörda eftersom de menar att zinfandelvinerna inte kan jämföras med de lite billigare, bulkvinerna framställda på primitivo.

Underlaget till det här inlägget har jag fått från diverse nätartiklar där Dr. Carole Meredith vid University of California, Davis, förekommer. Hon har forskat en hel del kring olika varietalers ursprung. Lägg hennes namn på minnet!

Läs mer här, här och här. Eller googla på själva.

*Det förekommer även att virus orsakar mutationer.

Inga kommentarer: