2 december 2007

I Am Outside Looking In

Det finns tre alternativ. Antingen har den intervjuade bokstavligen sagt det om sig själv. Eller så har journalisten dragit slutsatsen. Eller så har redigeraren förvanskat det. Hursomhelst är det väldigt roligt: "–Litteraturdebatterna i Sverige är extremt fjantiga. Det är så man skäms. Det är kvällstidningsnivå på dem, säger litteraturvetarprofessorn och Strindbergsforskaren Björn Meidal, som just nu kan se på diskussionerna utifrån eftersom han bor i Berlin."* Obs min kursivering.
Jag som kan se på debatten utifrån eftersom jag bor i Kina tycker att den är intressant som tecken på att gränsen mellan fiktion och inlaga inte är helt skarp i det samtida svenska litterära landskapet. Jag är också nyfiken på vad någon som varken vet något om de inblandades bakgrund eller om romanernas verklighetsanknytning skulle tycka om verken ifråga. Men det kan någon annan skriva fler tecken om och säkert utveckla på ett intressant sätt.

* Naturligtvis från pigga Svenskan vars sajt går fem gånger så snabbt att få upp som DN:s.

Inga kommentarer: