5 december 2008

69. Sällsynt seglivat sanningsanspråk

Sitter och jämför läromedel för nybörjare i kinesiska och hamnar på sista uppslaget i New Practical Chinese Reader Textbook 1. Där läser jag: "Construction of the Great Wall began more than 2,200 years ago. It ranks among the seven architectural wonders of the ancient world and is the only cultural artifact on the earth visible from outer space with the naked eye." Det är helt enkelt inte sant. Läs på utmärkta faktoider om varför så inte är fallet. Det finns kulturella artefakter som borde vara synliga från yttre rymden. Om man till artefakter räknar hastigt krympande glaciärer och isytor.

Inga kommentarer: