3 januari 2015

2015:4 Ello

De sociala medierna demokratiserade nätet i så måtto att vem som helst, med uppkoppling, kunde göra sin röst hörd i något forum någonstans i den demokratiska delen av världen. Men det kunde man ju redan innan också. I bloggar, på anslagstavlor mm, tänker ni kanske. Men när jag skriver sociala medier menar jag facebook i synnerhet som är så enkelt att använda och där nästan alla är. Jag känner personer som inte är med. De har fullt fungerande sociala liv trots, eller kanske tack vare, det. Ibland funderar jag på att gå ur facebook. "Men det är väl bara att göra det?" Tänker ni kanske. Men om nu alla festinbjudningar samt merparten av sociala aktiviteter annonseras den vägen så är det inte helt enkelt. Skälen för mig att gå ur är att uppdaterandet och läsandet tar alldeles för mycket tid samt orsakar alldeles för många känslor hos en överkänslig individ som jag. Nu har ello kommit. Kanske blir det mer avgränsat, kanske kan man avgränsa det till likasinnade och slippa läsa allt ointressant som postas på andra ställen. På ello har jag tre kontakter, jag är inte särskilt aktiv men användargränssnittet är trevligt. Jag förstår bara inte hur ello ska finansieras.

Inga kommentarer: