6 januari 2015

2015:6 Malmö

Jag har en vän, nej säkert flera vänner som inte förstår vad jag ser i Malmö. Varför jag så ofta reser hit. Det finns flera skäl. En av mina äldsta vänner bor med sin fru och deras två barn här. Sedan har jag fått andra väldigt goda vänner här under de år jag regelbundet har kommit hit. Vänner som är viktiga för mig att träffa ofta. Malmö är också en till ytan hanterlig stad, det är enkelt att ta sig mellan olika stadsdelar och det går förhållandevis snabbt. Det finns bra krogar och kaféer, fina grönområden och så ligger staden vid havet. Cykelvägarna är tydligt utmärkta och det finns bra infrastruktur för tvåhjulingarna även på andra sätt. Både vid centralstationen och i anslutning till Triangelns station ligger cykelparkeringar som är konstruerade på ett sådant sätt att cyklarna kan lyftas upp från markytan och långtidförvaras. Det är dessutom möjligt att ta dem ombord både på vagnarna i Öresundstågen eller på Pågatågen. 

Inga kommentarer: