2 januari 2015

2015:3 Klass 2-varning

Har utfärdats för västra Sverige idag. Jag hör hur vinden flåsar runt husknuten här i Kirseberg där jag ligger sömnlös tidigt på morgonen den andra januari 2015. Om det som kommer kan man inte veta särskilt mycket men man kan göra mer eller mindre kvalificerade gissningar. En sådan är att den här typen av väder kommer att bli vanligare. Och att politiker av olika färger förr eller senare kommer att tvingas förhålla sig till detta. I två partier gör företrädarna det redan i större utsträckning än andra, mp och v. Men hellre än att föra en dialog om detta med dem väljer några företrädare för de andra större partierna att peka ut dessa som extremistpartier. Det är djupt ovärdigt när samma företrädare börjar öppna för dialog med det mest extremistiska riksdagspartiet av dem alla: sd. Reaktionära åsikter följs ofta åt. Alltså är det ingen slump att de anti-feministiska, rasistiska och klimatskeptiska strömningarna återfinns i detta parti. Det ser likadant ut i andra delar av världen, bland annat hos liknande partier i våra närmaste grannländer och Ukip i Storbritannien. Istället för att som jag nu gjorde, stämpla sverigedemokraterna med dessa i och för sig korrekta benämningar, borde politiker i andra partier använda tillgängliga fakta, vässa argumentationen och förklara i debatter med sd varför sd är fel ute. För det går. Men det kommer att bli blåsigt.

Inga kommentarer: